2020. szeptember 4.

Nincs más fontosabb kérdés, mint az, hogy egy nemzet hogyan tudja önmagát reprodukálni. Mi mindannyian egy erősödő, fejlődő magyar nemzetben, Békés megyében hiszünk és az örök isteni parancsra hallgatva a megszületendő életek oldalán állunk – hangsúlyozta a Jövőnk a gyermek című kiadvány könyvbemutatóján Takács Árpád kormánymegbízott.

A Békés Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényen dr. Zseni Annamária pszichiáter és dr. Benda József népességkutató, a kötet egyik szerzője, szerkesztője is előadást tartott.

Kvintesszenciájában is súlyos kiadványt tart kezében az olvasó. A Gyermek és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely (CSAM) ugyanis igen nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a hazánkat is sújtó népesedési krízishelyzetből kivezető út kutatásába kezdett. Sok éves szakmai előkészítés, több száz kutató összehangolt munkája eredményeként, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány kiadásában, dr. Benda József és professor emeritus dr. Báger Gusztáv szerkesztésében tavaly látott nyomdafestéket a most bemutatandó kötet, amely teljes vertikumában górcső alá a veszi a magyarországi népességfogyást. Vizsgálja annak gazdasági, történelmi, szociológiai, lélektani, kulturális okait, összefüggéseit, társadalom- és nyugdíjbiztosítási aspektusait, kutatja a lehetséges következményeket s felvillantja a lélekszám-fogyatkozás megállításának módjait, szükséges eszközrendszerét is – méltatta a kötetet Takács Árpád.

A kormánymegbízott kifejtette: nemzeti imánk szerzőjével hiszem és vallom, hogy: „Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít.” Magyarország kormánya immáron tíz esztendeje szoros szövetséget kötött a családokkal és az örök isteni parancsra hallgatva a megszületendő életek védelmére kelt, emellett tett hitet, gyermekeinkre építi hazánk jövőjét – folytatta. Ez ezredéves múltunk, keresztény hitünk és kultúránk, nemzetünk megmaradásának záloga itt a Kárpát-medencében. Ez a nemzeti megmaradásunkért vállalt felelősség cselekvő szolgálata. E célt szolgálja a Családvédelmi Akcióterv: a CSOK-tól kezdve a nagyszülői gyeden keresztül, a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességén át valamennyi elemével, de ide sorolandó a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása és a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás egyaránt. Illeszkedik a sorba a bölcsőde és óvodafejlesztési program, amelynek keretében százával újultak és újulnak meg szerte az országban ezen intézmények – emelte ki a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.

A nemzet jövője a gyermekben rejlik. Az anyának olyan szorosan kell őt magához ölelnie, hogy tudja, ez az ő világa. Az apának pedig fel kell vinnie a legmagasabb hegyre, hogy lássa, milyen ez a világ. Mindez azonban alázat és áldozatvállalás, szolgálat és lemondás nélkül elképzelhetetlen. Kőváry Anett újságíró szavait idézve ugyanis: „Az anyaság alázat. Szolgálat és lemondás. Élethosszig tartó aggódás. Önismereti lecke. Kétkedés és hit magadban. A hited őbenne. Az ő hite tebenned. Bizonytalanság és bizonyosság egyszerre. Könnyek a zuhany alatt. Végtelen fáradtság. Végtelen káosz és mindent elsöprő harmónia. Ismeretlen szívelszorulás. A szeme a szívedben. A hangod az övében. A mosolya mindenhol. Az illata a lelkedben. Szövetség vele. Az anyaság kötelék. Ragaszkodás és elengedés. Kérdések magadnak, válaszok magadtól. Az anyaság áldozat. És mindenekelőtt hála. Hála annak, akit megszültél; és annak, aki téged megszült.”

E gondolatok tükrében nyernek még inkább értelmet Gárdonyi Géza, az apaság, az atyai aggódás lényegét összefoglaló sorai, miszerint: „Akinek a nyakát soha nem ölelte át kisgyermeki kéz, akinek sohse mondta gyermeki ajk: apám; aki soha nem remegett a halál árnyékában egy gyermekért, aki soha nem borult lelkében Isten elé a gyermek megmaradásáért hálából, az olyan ember töredéket kapott az érzések világából.” – tette hozzá Takács Árpád.

Bízom benne, hogy van valódi kiút a demográfiai krízishelyzetből, ennek letéteményesei mi vagyunk, hiszen a miénk a felelősség, hogy a gyermekeinknek álmai legyenek. A mi felelősségünk az, hogy gyökereket és szárnyakat adjunk, de leginkább gyökereket – húzta alá a kormánymegbízott.

A gyermekvállalás nem terhesség, hanem áldott állapot. A gyimesi csángó nyelvjárásban, aki gyermeket vár „jövője van”, „élő napja van” – hívta fel a figyelmet Szebellédi Zoltán, a Békés megyei közgyűlés alelnöke.

A gyermek érték, a sokgyermekesség nem a szegénység szinonimája. A Családvédelmi Akcióterv hét pontját eddig több mint kétszázezer család vette igénybe Magyarországon – részletezte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetőn lassult a lélekszám csökkenés, de áttörést még nem sikerült elérni – tudatta Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke.

Dr. Zseni Annamária pszichiáter A magyar nemzet lelkiállapota a történelmi folyamatot tükrében című előadásában rávilágított: a gyermekvállaláshoz szemléletváltásra van szükség, elengedhetetlen a bizalom és a biztonság, a teremtő erő megléte.

Dr. Benda József népességkutató A népességfogyás társadalmi folyamatai és megállapítása című előadásában – egyebek mellett – a hivatásos szülők programról (HISZÜK) is beszélt.

Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal