Részletek a „Gyermekvállalás és gazdaság - kreatív megoldások a népességfogyás megállítására” c. tanulmánykötetünkből. A kötet 2018-ban jelenik meg.

Szerzők: Botos József, Prof. dr. Botos Katalin
Az alkotómunkában résztvevő szakértők: Bacsó Anna, dr. Báger Gusztáv, dr. Botos Katalin, Csomós József, ifj. Dr. Fekete Gyula, Jáky Miklós, dr. Koncz Katalin, Monostori András, dr. Szabadkai Antal, Szabó Ildikó PhD, dr. Tóth János

A gyermeknevelés: befektetés a nyugdíjba


Az állami nyugdíjrendszer kiépülése – bármilyen abszurdnak tűnik –, bizonyos értelemben káros hatású volt, mert megszakította a generációk egymás közötti szolidaritásának láncolatát, és (1) az egyének számára olyan látszatot kelt, hogy gyermek felnevelése nélkül is meg lehet élni idős korban. Másrészt (2) hozzá járult a közgondolkodás individualizáláshoz, és miközben közvetve (3) csökkentette a gyermekvállalási hajlandóságot, a csökkenő létszám következtében (4) és a jelenlegi helyzetben és működésmódban éppen azt a társadalmi réteget diszkriminálja, - vagyis a gyermekeket felnevelő réteget - amelynek létjogosultságát köszönheti, vagyis akik megtermelik a kifizethető összeget.
 
A nyugdíjfizetés kitermelése alapvetően az aktív generáció vállán nyugszik. Mivel a generációk közötti arányok eltorzultak, fenntarthatatlanná válik a rendszer. Nem indokolt, hogy az a társadalmi réteg viselje a teljes populáció nyugdíjának a kitermeléséhez szükséges terheket, amelyik felneveli utódait, és mindennek tetejébe úgy a munkapiacon, mint nyugdíjas korában hátrányos helyzetbe kerüljön. Az egyensúly helyreállítása, a diszkrimináció megszüntetése, és a fenntartható nyugdíjrendszer fokozatos kialakítása érdekében egy olyan pontrendszer kialakítását javasoljuk, amely figyelembe veszi a felnevelt gyermekek számát is.
 
Problémák
Elvi megoldások Gyakorlati intézkedések
Becsült költségek
Fenntarthatatlanná válik a nyugdíjrendszer
A gyermekutánpótlás értékének elismerése a nyugdíjban
A gyermeknevelés és a munkajövedelem értékét azonos pontrendszerben meghatározni
Nincs
A nyugdíjrendszer diszkriminálja a gyermekeket felnevelő réteget, akiknek a befizetéseket köszönheti
A gyermeknevelés befektetésként kezelése a redisztribucióban
A pontrendszer alapján határozni meg a nyugdíj összegét
Nincs
Látszólag gyermek felnevelése nélkül is meg lehet élni idős korban.
A gyermeket nevelők munkájának elismerése a nyugdíjban
A pontrendszer alapján határozni meg a nyugdíj összegét
Nincs

 A nyugdíjrendszer fedezettsége

Szerzők: dr. Giday András, dr. Szegő Szilvia
Az alkotómunkában résztvevő szakértők: Bacsó Anna, dr. Báger Gusztáv, Botos József, dr. Botos Katalin, Csomós József, ifj. Dr. Fekete Gyula, Jáky Miklós, dr. Koncz Katalin, Monostori András, dr. Szabadkai Antal, Szabó Ildikó PhD, dr. Tóth János

A nyugdíjrendszer gazdaságdemográfiai szerkezetének romlása azonnali beavatkozást igényel. A generációk egyensúlyt biztosító egymást váltása nélkül a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik, mivel egyre kevesebb foglalkoztatottra terhelődik rá egyre nagyobb nyugdíjigény.

A foglalkoztatást is növelő gyermeknevelés legalább annyira hozzájárul a nyugdíjak fedezettségéhez, mint az aktív életpálya járulékai. Emellett a nyugdíjasoknak jelentős szerepük van az unokák nevelésében is, átvesznek egy részt gyermekeik terheléséből, amely önmagában is növelheti a születések számát.

A nyugdíjak három generációs megalapozásához mutatunk be egy teljesítményt elismerő és fokozó nyugdíjkiegészítő rendszert. A juttatás járulékbefizetéshez kötött, és feltételezi a munkavállalói és a demográfiai életpálya egymást szorosan kiegészítő rendszerének fenntartását.


A nyugdíjnak a javasolt rendszerben kettős fedezete van, (1) A több generációs járulék fedezete (a nyugdíjas generáció saját járulék fizetései és a vállalt gyermekek járulékbefizetései, mint államháztartási és nyugdíjalap fedezetek) és (2) az együtt élő generációk stabil szerkezete, vagyis a nyugdíjas csupán akkor számíthat stabil nyugdíjra, ha az őt követő generációk is megfelelő számban vállalnak járulékfizetőkké.
A javaslatunk tehát arra irányul, hogy a nyugdíjas szülők (a nagyobb terhet viselő anyák nagyobb részben) egy úgynevezett gyermekfedezeti nyugdíjelemek többlet nyugdíjban részesüljenek. Ehhez a jogosultságot az biztosítaná, hogy a nyugdíjas gyermeke szociális hozzájárulási adót fizet, illetve az, hogy gyermekei – ha több gyermekes életmódot választottak – 25 éves korukig már munkaerő piaci pályával, illetve főiskolai, egyetemi tanulmányokkal rendelkeznek. A nyugdíjkifizetések feltétele tehát az, hogy a gyermek teljesített a befizetések oldalán.

Ez a rendszer, azon túl, hogy a gyermeknek nyugdíjfedezeti értéket adna, számvitelileg is nyomon követhető, az államháztartás és a családok szintjén egyaránt. Társadalom-politikai szinten a nyugdíjrendszer átalakítása azt az üzenetet közvetítené, hogy a gyermeknevelés és a gyermekek munkavállalása érték, mindkettő együtt jelent fedezetet a nyugdíj számára.

Problémák Elvi megoldások Gyakorlati intézkedések Becsült költségek
Az aktuális járulékfizető generáció létszám csökkenése miatt nem fedezhető a nyugdíj A nyugdíjak gyermekfedezetének a biztosítása A gyermekek járuléka egy részének külön alapba gyűjtése Évi bruttó 200, nettó 130 mrd Ft.
A gyereket nevelő szülők hátrányos helyzetbe kerülnek a munkaerő piacon. Kompenzáció a nyugdíjban a szülőknek Havi 15 e. Ft nyugdíj kiegészítés gyermekenként a dolgozó gyermekek után Évi bruttó 200, nettó 130 mrd Ft.
 
A rövidebb kereső tevékenység és az alacsonyabb keresetek miatt a szülők nyugdíja kisebb, mint a nem szülőké. A gyermekvállalás értékének kifejezése a járulékokban, és a nyugdíjrendszerben. NAGYI 1. nyugdíjelem megosztása a szülők között, 60-40 % arányban)
További szakértést igényel
Fenntarthatatlanná válik a nyugdíjrendszer A gyermekutánpótlás értékének elismerése a nyugdíjban A gyermeknevelés és a munkajövedelem értékét azonos pontrendszerben meghatározni Nincs
A nyugdíjrendszer diszkriminálja a gyermekeket felnevelő réteget, akiknek a befizetéseket köszönheti A gyermeknevelés befektetésként kezelése a redisztribucióban A pontrendszer alapján határozni meg a nyugdíj összegét Nincs
Látszólag gyermek felnevelése nélkül is meg lehet élni idős korban. A gyermeket nevelők munkájának elismerése a nyugdíjban A pontrendszer alapján határozni meg a nyugdíj összegét Nincs