Ahogy a családalapításhoz és a gyermekneveléshez nélkülözhetetlen a bizalom, úgy a hatékonyabb gazdaság, a jobb termékminőség, és a piaci igényekre való gyors reagálás is feltételezi (az individuális tudás mellett), a társadalmi együttműködés, a tudásmegosztás és bizalom magas szintjét. Ennek mértéke, sokak szerint, meghatározza egy társadalom gazdasági sikereit (is). 

Hazai és nemzetközi projektek keretében több időpontban vizsgálták az életvitelünkkel való elégedettséget, boldogságunkat, nyitottságunkat, értékrendszerünket, társas viselkedési kultúránkat, egészségi állapotunkat. Az elemzésekben markánsan megjelenik, hogy a magyarok nem bíznak sem önmagukban, sem egymásban. 
 
 
 
A felmérésekben Magyarország, évtizedek óta, az utolsó helyek egyikét foglalja el.Mi bízunk a legkevésbé a jövőnkben (az európai népek között).


A kölcsönös megértés és a segítségnyújtási készség - az európai országok között - Magyarországon a legalacsonyabb. Összehasonlítva több mint ötven országgal, a magyarok nem bíznak egymásban, nem hisznek az együttműködés kölcsönös előnyeiben, viszont meg vannak győződve arról, hogy csak egymás rovására lehet érvényesülni (ez az úgynevezett nulla összegű játszma). 
Ezt mutatja, a mindennapokban megélhető, erős társadalmi megosztottság, a szélsőséges gondolkodás, és a harmónia hiánya.
 
Részlet dr. Benda József: A szakadék szélén c. könyvéből