Az eddig ismert magyarázatok népességfogyás okaira és az erre épülő megoldási kísérletek úgy tűnik, nem voltak sikeresek, hiszen még csak a fogyás megállítását sem sikerült elérni velük, nemhogy a trend visszafordítását.
Fölmerül tehát a kérdés: talán nem sikerült megérteni a folyamatokat, és maradtak olyan tényezők a háttérben, amelyeket nem ismerünk, ezért nem tudjuk kezelni sem a folyamatot?  

Igen! Álláspontunk szerint az eddigi elemzések számos tényezőt (tudományágat) figyelmen kívül hagytak, amelyek szerepet játszhatnak a személyes döntésekben, és amelyek kívül esenek a szüken vett demográfiai megközelítéseken. Ahogy az ábra mutatja - véleményünk szerint - három nagy tényezőcsoport befolyásolja a személyes döntéseket, amelyek aztán makrotársadalmi összefüggésekben a népességi szinten is megmutatkoznak.
    
 
Az itt látható tényező csoportok együttesen befolyásolják a személyes döntéseket, így azok némelyikének a megváltoztatásával aligha érhetünk el tartós eredményt a népességfogyás megállításában. 

Az alábbi oldalakon nem törekszünk a problémakör teljes bemutatására, azonban közlelebbről is szemügyre veszünk két olyan nagy területet, amelyet a demográfiai szakirodalom eddig kevésse vett figyelmének fókuszába, de a pszichológia (szociálpszichológia) szakma egyöntetű álláspontja szerint nemcsakhogy óriási befolyást gyakorol a személyes döntésekre, de olyan beavatkozási terület is fölkínál egyben ,amely jelentős mértékben segthet a probléma megoldásban is.
 

Ez a két terület a kisgyermekkkori (elsődleges) és az iskolai (másodlagos) szocializáció.  

Tovább: www.bendajozsef.hu, www.hktprogram.hu