Quo vadis tempora orientia? Merre tartasz jövendő nemzedék? (Prof. Em. Dr. Bagdy Emőke)     

Nagyléptékű, elhivatott munka (Prof. Dr. Kovács Árpád)                                                               
Vezetői összefoglaló                                                                                                                      
Invokáció                                                                                                                                       
Fekete Gyula emlékére                                                                                                                  

Bevezetés 
 
I. A KIHÍVÁS 
   1.  Helyzetkép, a demográfiai válság  19
      1.1. Miért az újszülöttekre figyelünk?  21
      1.2. A születések számának alakulása  23
      1.3. Várható születésszámok  26
      1.4. A népesedési krízis narratívái29
      1.5. A beavatkozások eredményessége  35
   2.  A nem vizsgált tényező: szocializációs folyamatok  42
      2.1. Az egészséges kisgyermekkori fejlődés pszicho-neurológiája  42
      2.2. A csecsemőgondozás társadalomtörténete 1948-1967  46
      2.3. Transzgenerációs hatások  51
            2.3.1. A szocializációs folyamatok következményei52
            2.3.1.1. A „csalódott” nemzedék házassága és termékenysége  54
            2.3.1.2. A „kötődési képességhiányos” nemzedék  57
            2.3.1.3. Az „NBS = Ne Bízz Senkiben” nemzedék  64
      2.4. A bölcsődei gondozás ma  67
    3.  A magyar nemzet lelki állapota (Jelenczki István - dr. Zseni Annamária)69
    4.  Összegzés  73

II. A GYÓGYULÁS ÚTJA, A MEGOLDÁSOK IRÁNYA  
    1.  Következtetések, értékek, tézisek  77
    2.  Az utolsó lehetőség, a 35-45 éves korosztály  79

III.  GYORSAN ELVÉGZENDŐ FELADATOK 
    1.  A szervezeti feltételek megteremtése  81
    2.  Nemzeti Népesedési Stratégia  82
    3.  A Hivatásos Szülők életpálya modell (HISZÜK)87
       3.1. Bevezető   87
       3.2. Paradigmaváltás a népesedési problémák megoldásához  89
       3.3. Előzmények, eszmetörténet  91
       3.4. Cui prodest? Ki szeretne még gyermeket?  93
             3.4.1. Mire lenne szükségük a gyermekvállaláshoz?  95
       3.5.       Elméleti alapvetés  98
             3.5.1. A gyermekek nézőpontja, pszichológiai szempontok  105
       3.6.       Az életpálya modell107
             3.6.1. Képzés, tréning, felkészítés  111
             3.6.2. Monitoring, értékelés  113
             3.6.3. Az intézményi háttér  115
       3.7.       Az életpálya modell bevezetése  116
             3.7.1. Kiemelt célcsoport a 35-45 éves generáció   118
             3.7.2. Ki venne szívesen részt a programban?  121
        3.8. A program költségei127
        3.9. A várható társadalmi haszon  137
        3.10. Kockázatok  141
    4.  Család- és Közösség Fejlesztő Intézet (Prof.Dr.Em.Bagdy Emőke-dr. Császár Nagy Noémi-dr. Benda József) 143

IV. KÖZÉPTÁVON HATÓ JAVASLATOK   
    1.  Adóösztönzők a gyermekvállalás növelésére (dr. Szabó Ildikó)148
    2.  Nemzeti lakásprogram (Csomós József) 158
    3.  Szülőkötvény (Monostori András)177
    4.  Társadalombiztosítási kötvény (ifj. dr. Fekete Gyula)181

V.  HOSSZÚ TÁVON HATÓ JAVASLATOK   
    1.  A gazdasági értéklánc újragondolása  (dr. Benda József)186
    2.  A gyermeknevelés: befektetés a nyugdíjba (dr. Botos József - Prof. Em. Dr. Botos Katalin)193
    3.  A nyugdíjrendszer fedezettsége  (dr. Giday András - dr. Szegő Szilvia)197
    4.  A társadalombiztosítás hosszútávú finanszírozása (Prof. dr. Árva László – dr. Mádi László)206

VI. A MEGOLDÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA   
    1. Nemzetstratégiai megfontolások  214
    2. A HISZÜK életpálya modell215
    3. A lakásproblémák kezelése  219
    4. A gyermeknevelés elismerése a TB rendszerben  220
    5. Hatáselemzés  221

VII.ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

VIII.  EPILÓGUS: Kőműves Kelemenné balladája  225

IX.    SZAKIRODALOM    228

X.      MELLÉKLETEK 
    1.  A PROGRAM ALKOTÁSI FOLYAMATA, MÓDSZERTAN   236
       1.1. Alkotótársak  236
       1.2. A témafeldolgozás módszertana  239
         1.2.1. Paradigmaváltás  239
         1.2.2. A kettős célrendszer  243
         1.2.3. Az alkotási folyamat felépítése  253
       1.3. Eredmények  263
       1.4. Nehézségek  266

     2. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK A TANULMÁNYOKRÓL  270
        2.1. HISZÜK életpálya modell270
             2.1.1. A jövő nemzedékért (Prof. Dr. Koncz Katalin)270
             2.1.2. A Hivatásos Szülők program (dr. Tóth Pál Péter)273
             2.1.3. Vélemény a HISZÜK életpálya modellről (Prof. Dr. Demény Pál)276
             2.1.4. Gyermekvállalás és család (dr. Hablicsekné dr. Richter Mária)280
             2.1.5. HISZÜK? Hisszük! (Varga Csaba)283
             2.1.6. Ellenérvek, vitapontok  287
        2.2. Gyermekvállalás és gazdaság  296
             2.2.1. Ami van, széthull darabokra…(dr. Bogár László)296
             2.2.2. Megjegyzések a programtervezetre (Prof. Dr. Demény Pál)298
             2.2.3. Gondolatok a munkáról (Prof. Dr. Veress József DSc)302
             2.2.4. Vélemény a tanulmánykötetről (Dr. Lóránt Károly)303
       2.3. A Műhelymunka folyamatáról305

XI. FÜGGELÉK 
    A.) A Nemzeti lakásprogramhoz  311
    B.) Az alkotási folyamat fejezethez  325