Amennyiben a következő hónapokban nem lesz jelentős javulás a termékenységi mutatókban, a társadalmi és nemzeti túléléshez a termékenységi politika gyökeres újragondolását teszi szükségessé. „Igen nagy feladatról van szó, amelyet a demográfusok és más társadalomtudósok nagyrészt figyelmen kívül hagynak” (Demény 2016: 296)– írja Demény professzor nemrég megjelent könyvében. „A kívánatos és üdvözlendő felemelkedés deus ex machina: nincs alátámasztva semmilyen meggyőző társadalomtudományi elmélettel, és nincs összhangban az eddig megfigyelt történeti tapasztalatokkal.” (Demény 2016: 309)„A jelenlegi termékenység hosszabb távú fenntartása (nem is szólva a lehetséges további csökkenéséről) tehát egy elfogadhatatlan pályára vezeti az országot… bekövetkezne a demográfiai és következésképpen a gazdasági, szociális és politikai összeomlás valamely formája”(Demény 2016: 310).

Ezt a folyamatot már régen felismerte az Orbán-kormány, és az intézményrendszer átalakításával megtette az első lépéseket, de meg kell értenünk az „idők jeleit”, és tovább kell mennünk a változás, a változtatás útján.Eljött az ideje az unortodox megoldásoknak.
 
Válaszúthoz érkeztünk


Nyilvánvaló, hogy a gyermekvállalás elsősorban két ember legszemélyesebb döntése. Az egyik legfontosabb társadalompolitikai feladatunk, hogy a személyes vágyakat, kívánságokat egyeztessük a társadalom perspektivikus igényeivel, a személyes érdekeket szinergiába hozzuk a nemzet érdekeivel, helyreállítsuk a magánérdek és a közjó viszonylatában évtizedekkel ezelőtt megbomlott egyensúlyt.

Tanulmányunk differenciált és komplex megközelítésben elemzi a demográfiai kihívást, és nyújt számos olyan stratégiai programot, amely a megoldás felé vezethet.
Nem kerülhetjük el egy olyan határozott, számszerűen tervezhető és ellenőrizhető hosszútávú népesedési stratégia kialakítását, amely tudományos megalapozottsága mellett széles politikai és társadalmi támogatást élvez. A Barankovics István Alapítvány műhelyében szerveződő „Összefogás a gyermek és családbarát Magyarországért csoport” ehhez szeretne hozzájárulni.

Úgy véljük, hogy a megoldások megtalálásához az első feladat, hogy úrrá legyünk a hitetlenségen, a tehetetlenségen és a bizalmatlanságon. Támaszkodva nemzetünk keresztény gyökereire és a legkorszerűbb szervezetfejlesztési módszerekre, elkezdtük közösségeink önfejlesztő, öngyógyító erejének felébresztését.

Az időtényező meghatározó a megoldás sikerében


Tanulmányunkban megjelöljük a megoldások fő irányait, és azokat a kitörési pontokat, amelyek alkalmasnak ígérkeznek a társadalmi léptékű fordulat elérésére, a megújulási folyamat elindítására.
 
A könyv megalkotásában több mint 200 önkéntes szakértő vett részt. Ennyi ember összefogása és célirányos munkába szervezése nagy és körültekintő módszertani megoldásokat igényelt, amely az eredményesség egyik forrása volt. Az alkotási folyamatot és az alkalmazott eljárásokat ezért külön fejezetben mutatjuk be.
A kihívás fejezetben a megszületett gyermek-szám meghatározó tényezőjére fókuszálunk, bemutatva ennek a már korábban feltárt és a még kevésbé elemzett szocializációs gyökereit.

A megoldások fő iránya fejezet a feltárt problémák kezelését szolgálja, amely egy reprezentatív felmérésre is támaszkodik. Az időben három ütemre tagolt intézkedési javaslatokat (gyors, közép- és hosszútávon ható), a beavatkozás várható eredményessége felől rangsoroltuk. Mivel igen sokrétű és számos tudományágat, szakterületet átfogó rendszerépítésről szólunk, sok tucat rajzzal, grafikonnal, táblázattal, tartalomjegyzékekkel, vezetői összefoglalókkal, képekkel könnyítjük meg az áttekinthetőséget.
A kötetben megjelent tanulmányokról számos szakértői vélemény, bírálat készült, amelyeket egy külön fejezetbe szerkesztettünk, hogy az anyag befogadhatóságát más nézőpontból is megtámogassuk.

Az egyes programjavaslatok bevezetésétől nemcsak a népességszám gyors növekedését várhatjuk, hanem általuk tudjuk biztosítani azt is, hogy a csecsemők, gyermekeink fizikai-mentális egészségben, stabil idegrendszerrel, harmonikus kapcsolatokban és a teljesítőképesség esélyével indulhassanak az életbe.